Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita

Naručiteljima pružamo slijedeće usluge: nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora, redarske usluge i osiguravanje javnih okupljanja, sprečavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu ugroziti osobe i imovinu naručitelja, poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostale zaštitarske poslove po zahtjevu naručitelja u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

U skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima Zaštita Jurenec d.o.o. daje usluge zaštitarske i redarske službe. Za potrebe organizatora javnog okupljanja stručni radnici izrađuju plan osiguranja za redarsku službu, kojim se određuje prostor, vrijeme, sredstva i druge potrebne sigurnosne prosudbe. Tijekom održavanja javnih okupljanja licencirani i posebno obučeni zaštitari pružaju visoku razinu sigurnosti na sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim manifestacijama na kojima profesionalno i stručno održavaju red i mir.

Zaštita osoba i imovine

Slobodni smo Vam prezentirati i ponuditi najbolje rješenje koje će zadovoljiti Vaše potrebe i osigurati kako Vašu imovinu tako i Vas osobno.

Tehnička zaštita

tehnička zaštita • Klasični i IP Videonadzor • Protuprovala i vanjska zaštita • Kontrola pristupa i radnog vremena • Vatrodojava i plinodojava Klasični i IP videonadzor • Klasični CCTV • IP videonadzor • HDcctv Protuprovala i vanjska zaštita • Bežična protuprovala • Žičana protuprovala • Hibridna protuprovala Kontrola

Naše usluge

Vrh stranice