Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita

Naručiteljima pružamo slijedeće usluge: nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora, redarske usluge i osiguravanje javnih okupljanja, sprečavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu ugroziti osobe i imovinu naručitelja, poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostale zaštitarske poslove po zahtjevu naručitelja u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

U skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima Zaštita Jurenec d.o.o. daje usluge zaštitarske i redarske službe. Za potrebe organizatora javnog okupljanja stručni radnici izrađuju plan osiguranja za redarsku službu, kojim se određuje prostor, vrijeme, sredstva i druge potrebne sigurnosne prosudbe. Tijekom održavanja javnih okupljanja licencirani i posebno obučeni zaštitari pružaju visoku razinu sigurnosti na sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim manifestacijama na kojima profesionalno i stručno održavaju red i mir.

Pratnja novca i dragocjenosti

Pratnja novca i dragocjenosti

Pratnja novca zahtijeva metodički pristup pružanju usluge, visoku stručnu osposobljenost zaštitara i visoku tehničku razinu opreme koja se pritom koristi. Maksimalna sigurnost naših djelatnika i vrijednosti koje su predane na čuvanje postignuta je uporabom specijaliziranih vozila sa posebnom zaštitnom opremom. Zaštita Jurenec vodi posebnu brigu prilikom raspoređivanja postojećih kadrova na ove zahtjevne poslove, koji od djelatnika zahtijevaju tjelesnu i stručnu spremu, maksimalnu ozbiljnost, te povećani oprez.

Usluge pratnje novca podrazumijevaju diskreciju i tajnost posla, stoga je cjelokupna organizacija ove usluge poznata samo uskom krugu provjerenih djelatnika.

Zaštitari

Zaštitari

Posebnost svakog štićenog prostora, potrebe i želje klijenata, te naša stručna sigurnosna procjena, daju nam podlogu za izradu plana zaštite za svaki pojedini objekt. Težeći najvišoj razini sigurnosti, rješenja uglavnom nalazimo u kombinaciji tjelesne i tehničke zaštite, potpomognutim posebno izvježbanim interventnim grupama koje su na raspolaganju 24 sata dnevno. Velik broj školovanih i osposobljenih licenciranih zaštitara, uz uporabu najsuvremenijih sustava tehničke zaštite, jamče vama i vašoj imovini zaštitu od provala, prepada i požara.

Svi naši zaštitari opremljeni su suvremenim tehničkim pomagalima, a u svrhu zaštite vašeg objekta spremni su uporabiti sve ovlasti propisane Zakonom o privatnoj zaštiti.

Tjelohranitelj

Tjelesna spremnost samo je jedan bitan segment osposobljenosti, budući da članovi našeg tima svoja znanja i vještine upotpunjuju tečajevima psihologije, upoznavanjem sa zakonskim propisima, rukovanjem vatrenim oružjem, te usavršavanjem stranih jezika. Važnu ulogu u pratnji osoba ima i tehnologija, stoga Zaštita Jurenec konstantno obnavlja svoje tehničke resurse nabavkom nove sofisticirane opreme.

Jedno od najzahtjevnijih područja tjelesne zaštite je pratnja osoba. Tjelohraniteljima kojima je povjeren ovaj važan zadatak prolaze strogu selekciju, koja omogućava da se stručnim analizama izdvoje djelatnici sa najkvalitetnijim sposobnostima za obavljanje zahtjevnih zadataka.

Redarska služba

REDARSKE USLUGE I OSIGURANJE JAVNIH SKUPOVA

Uvažavajući potrebe naručitelja usluga, procjenjujući rizike i moguće incidentne situacije, naš stručni tim precizno razrađuje planove osiguranja javnih skupova.

Najvišu razinu sigurnosti te održavanje propisanog reda i mira za vrijeme trajanja sportskih, kulturnih, političkih ili vjerskih priredbi jamči angažman naših najiskusnijih zaštitara-redara.
Za potrebe osiguranja javnih skupova u mogućnosti smo osigurati veliki broj redara.
Iskustvo stečeno VIŠEGODIŠNJIM radom na predmetnim poslovima, neizostavna i uspješna suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova, te uporaba ovlasti u okvirima Zakona o javnim okupljanjima, ali i u okvirima civiliziranog ponašanja, ZAŠTITU JURENEC čine sinonimom uspješne i cijenjene redarske službe u Hrvatskoj.

Zaštita osoba i imovine

Slobodni smo Vam prezentirati i ponuditi najbolje rješenje koje će zadovoljiti Vaše potrebe i osigurati kako Vašu imovinu tako i Vas osobno.

Tehnička zaštita

tehnička zaštita • Klasični i IP Videonadzor • Protuprovala i vanjska zaštita • Kontrola pristupa i radnog vremena • Vatrodojava i plinodojava Klasični i IP videonadzor • Klasični CCTV • IP videonadzor • HDcctv Protuprovala i vanjska zaštita • Bežična protuprovala • Žičana protuprovala • Hibridna protuprovala Kontrola

Naše usluge

Vrh stranice